TRA CỨU THÔNG TIN HƯỚNG DẪN VIÊN

Họ và tên
Số thẻ hội viên
Loại thẻ
Ngoại ngữ sử dụng

Tổng số hướng dẫn viên: 16

Nguyễn Ngọc Chương Nam
Số thẻ hội viên: 28191616
Ngày hết hạn: 11/04/2023
Số thẻ HDV: 287180223
Loại thẻ: Nội địa
Ngày sinh: 13/03/1991
Phân loại thẻ: 0 sao
1
Nguyễn Văn Tuấn Nam
Số thẻ hội viên: 28540349
Ngày hết hạn: 15/01/2025
Số thẻ HDV: 179204962
Loại thẻ: Quốc tế
Ngoại ngữ: Anh
Ngày sinh: 21/11/1995
Phân loại thẻ: 0 sao
2
Trần Hữu Vinh Nam
Số thẻ hội viên: 28136268
Ngày hết hạn: 06/09/2024
Số thẻ HDV: 279196460
Loại thẻ: Nội địa
Ngày sinh: 09/06/1994
Phân loại thẻ: 0 sao
3
Huỳnh Nhật Tuân Nam
Số thẻ hội viên: 28191414
Ngày hết hạn: 08/03/2023
Số thẻ HDV: 279185654
Loại thẻ: Nội địa
Ngày sinh: 23/12/1987
Phân loại thẻ: 0 sao
4
Nguyễn Kim Thoa Nữ
Số thẻ hội viên: 28513852
Ngày hết hạn: 05/11/2025
Số thẻ HDV: 192140171
Loại thẻ: Quốc tế
Ngoại ngữ: Anh
Ngày sinh: 14/11/1962
Phân loại thẻ: 0 sao
5
Nguyễn Thanh Tiến Nam
Số thẻ hội viên: 28165426
Ngày hết hạn: 05/07/2024
Số thẻ HDV: 279196380
Loại thẻ: Nội địa
Ngày sinh: 15/07/1997
Phân loại thẻ: 0 sao
6
Bùi Phước Vũ Nam
Số thẻ hội viên: 28539887
Ngày hết hạn: 10/05/2026
Số thẻ HDV: 179215579
Loại thẻ: Quốc tế
Ngoại ngữ: Anh
Ngày sinh: 14/08/1987
Phân loại thẻ: 0 sao
7
Trương Văn Út Nam
Số thẻ hội viên: 28536797
Ngày hết hạn: 09/04/2023
Số thẻ HDV: 179121719
Loại thẻ: Quốc tế
Ngoại ngữ: Anh
Ngày sinh: 16/04/1979
Phân loại thẻ: 0 sao
8
Bùi Hoài Thanh Trúc Nữ
Số thẻ hội viên: 28169552
Ngày hết hạn: 21/09/2023
Số thẻ HDV: 279153976
Loại thẻ: Nội địa
Ngày sinh: 25/06/1993
Phân loại thẻ: 0 sao
9
La Thị Thanh Thủy Nữ
Số thẻ hội viên: 28539498
Ngày hết hạn: 29/07/2025
Số thẻ HDV: 183170145
Loại thẻ: Quốc tế
Ngoại ngữ: Anh
Ngày sinh: 01/01/1990
Phân loại thẻ: 0 sao
10
Lâm Minh Thành Nam
Số thẻ hội viên: 28537497
Ngày hết hạn: 18/01/2024
Số thẻ HDV: 179194345
Loại thẻ: Quốc tế
Ngoại ngữ: Anh
Ngày sinh: 21/09/1969
Phân loại thẻ: 0 sao
11
Nguyễn Thanh Trúc Nữ
Số thẻ hội viên: 28661032
Ngày hết hạn: 21/08/2025
Số thẻ HDV: 179163303
Loại thẻ: Quốc tế
Ngoại ngữ: Khác
Ngày sinh: 16/07/1988
Phân loại thẻ: 0 sao
12
Lê Ngọc Tuyền Nữ
Số thẻ hội viên: 28566122
Ngày hết hạn: 16/3/2026
Số thẻ HDV: 179215532
Loại thẻ: Quốc tế
Ngoại ngữ: Anh
Ngày sinh: 23/05/1993
Phân loại thẻ: 0 sao
13
Nguyễn Quốc Khánh Nam
Số thẻ hội viên: 28198783
Ngày hết hạn: 08/01/2026
Số thẻ HDV: 279217027
Loại thẻ: Nội địa
Ngày sinh: 29/11/1998
Phân loại thẻ: 0 sao
14
Nguyễn Tấn Thiện Nam
Số thẻ hội viên: 28178138
Ngày hết hạn: 08/12/2025
Số thẻ HDV: 279175445
Loại thẻ: Nội địa
Ngày sinh: 30/01/1994
Phân loại thẻ: 0 sao
15
Bùi Thị Thuỳ Dung Nữ
Số thẻ hội viên: 28142561
Ngày hết hạn: 07/10/2024
Số thẻ HDV: 279196515
Loại thẻ: Nội địa
Ngày sinh: 25/03/1996
Phân loại thẻ: 0 sao
16