TRA CỨU THÔNG TIN HƯỚNG DẪN VIÊN

Họ và tên
Số thẻ hội viên
Loại thẻ
Ngoại ngữ sử dụng

Tổng số hướng dẫn viên: 16

Nguyễn Huy Hiệp Nam
Số thẻ hội viên: 28597956
Ngày hết hạn: 11/05/2025
Số thẻ HDV: 179205106
Loại thẻ: Quốc tế
Ngoại ngữ: Anh
Ngày sinh: 24/02/1998
Phân loại thẻ: 0 sao
1
NHÂM QUÝ QUYỀN Nam
Số thẻ hội viên: 28378110
Ngày hết hạn: 29/09/2025
Số thẻ HDV: 179173697
Loại thẻ: Quốc tế
Ngoại ngữ: Hoa
Ngày sinh: 03/08/1985
Phân loại thẻ: 0 sao
2
Hầu Hải Tài Nam
Số thẻ hội viên: 28380951
Ngày hết hạn: 19/08/2025
Số thẻ HDV: 179 173 542
Loại thẻ: Quốc tế
Ngoại ngữ: Hoa
Ngày sinh: 20/11/1985
Phân loại thẻ: 0 sao
3
Nguyễn Lợi Nam
Số thẻ hội viên: 28148221
Ngày hết hạn: 02/01/2025
Số thẻ HDV: 279196670
Loại thẻ: Nội địa
Ngày sinh: 06/01/1999
Phân loại thẻ: 0 sao
4
HUỲNH KIM THANH Nữ
Số thẻ hội viên: 28240991
Ngày hết hạn: 8/8/2024
Số thẻ HDV: 179100985
Loại thẻ: Quốc tế
Ngoại ngữ: Nhật
Ngày sinh: 20/03/1972
Phân loại thẻ: 0 sao
5
Lê Minh Châu Nữ
Số thẻ hội viên: 28580133
Ngày hết hạn: 21/06/2024
Số thẻ HDV: 179100675
Loại thẻ: Quốc tế
Ngoại ngữ: Anh
Ngày sinh: 16/02/1972
Phân loại thẻ: 0 sao
6
Vũ Nguyên Tấn Trung Nam
Số thẻ hội viên: 28574323
Ngày hết hạn: 06/03/2025
Số thẻ HDV: 179205053
Loại thẻ: Quốc tế
Ngoại ngữ: Anh
Ngày sinh: 28/09/1993
Phân loại thẻ: 0 sao
7
Nguyễn Công Danh Nam
Số thẻ hội viên: 28178209
Ngày hết hạn: 10/10/2024
Số thẻ HDV: 279196521
Loại thẻ: Nội địa
Ngày sinh: 28/08/1994
Phân loại thẻ: 0 sao
8
Nguyễn Thị Hồng Ngọc Nữ
Số thẻ hội viên: 28156722
Ngày hết hạn: 31/12/2024
Số thẻ HDV: 279196664
Loại thẻ: Nội địa
Ngày sinh: 08/05/1997
Phân loại thẻ: 0 sao
9
Phạm Thị Tuyết Thanh Nữ
Số thẻ hội viên: 28299182
Ngày hết hạn: 22/01/2025
Số thẻ HDV: 179204985
Loại thẻ: Quốc tế
Ngoại ngữ: Nhật
Ngày sinh: 24/11/1975
Phân loại thẻ: 0 sao
10
Trần Trọng Thành Nam
Số thẻ hội viên: 28558375
Ngày hết hạn: 09/10/2024
Số thẻ HDV: 179100959
Loại thẻ: Quốc tế
Ngoại ngữ: Anh
Ngày sinh: 06/07/1978
Phân loại thẻ: 0 sao
11
NGUYỄN KIM HÀ Nữ
Số thẻ hội viên: 28531500
Ngày hết hạn: 23/09/2024
Số thẻ HDV: 179194699
Loại thẻ: Quốc tế
Ngoại ngữ: Anh
Ngày sinh: 17/06/1966
Phân loại thẻ: 0 sao
12
Trần Thị Lan Phương Nữ
Số thẻ hội viên: 28450288
Ngày hết hạn: 18/06/2024
Số thẻ HDV: 179100660
Loại thẻ: Quốc tế
Ngoại ngữ: Pháp
Ngày sinh: 26/08/1968
Phân loại thẻ: 0 sao
13
Chung Quốc Khang Nam
Số thẻ hội viên: 28161707
Ngày hết hạn: 19/08/2024
Số thẻ HDV: 279196440
Loại thẻ: Nội địa
Ngày sinh: 24/10/1995
Phân loại thẻ: 0 sao
14
Trương Trung Tín Nam
Số thẻ hội viên: 28121670
Ngày hết hạn: 06/11/2024
Số thẻ HDV: 279196569
Loại thẻ: Nội địa
Ngày sinh: 24/08/1997
Phân loại thẻ: 0 sao
15
Lê Ngọc Hưng Nam
Số thẻ hội viên: 28126807
Ngày hết hạn: 20/12/2024
Số thẻ HDV: 279196647
Loại thẻ: Nội địa
Ngày sinh: 11/04/1998
Phân loại thẻ: 0 sao
16