TRA CỨU THÔNG TIN HƯỚNG DẪN VIÊN

Họ và tên
Số thẻ hội viên
Loại thẻ
Ngoại ngữ sử dụng

Tổng số hướng dẫn viên: 16

Lê Thành Phát Nam
Số thẻ hội viên: 28167694
Ngày hết hạn: 26/02/2019
Số thẻ HDV: 279164219
Loại thẻ: Nội địa
Ngày sinh: 29/06/1992
1
Nguyễn Duy Quang Nam
Số thẻ hội viên: 28197408
Ngày hết hạn: 12/08/2019
Số thẻ HDV: 279164538
Loại thẻ: Nội địa
Ngày sinh: 06/09/1991
2
Võ Thị Ngọc Nhiện Nữ
Số thẻ hội viên: 28191613
Ngày hết hạn: 02/01/2021
Số thẻ HDV: 279185468
Loại thẻ: Nội địa
Ngày sinh: 16/11/1992
3
Nguyễn Hồng Lụa Nữ
Số thẻ hội viên: 28140050
Ngày hết hạn: 19/09/2019
Số thẻ HDV: 279164617
Loại thẻ: Nội địa
Ngày sinh: 20/12/1994
4
Lê Trọng Nghĩa Nam
Số thẻ hội viên: 28180958
Ngày hết hạn: 06/10/2018
Số thẻ HDV: 279154006
Loại thẻ: Nội địa
Ngày sinh: 14/03/1991
5
Trần Thị Thùy Linh Nữ
Số thẻ hội viên: 28121900
Ngày hết hạn: 13/03/2023
Số thẻ HDV: 279185665
Loại thẻ: Nội địa
Ngày sinh: 17/10/1991
6
Huỳnh Liên Nữ
Số thẻ hội viên: 28190729
Ngày hết hạn: 21/09/2020
Số thẻ HDV: 279175322
Loại thẻ: Nội địa
Ngày sinh: 7/2/1991
7
Lê Khánh Long Nam
Số thẻ hội viên: 28176874
Ngày hết hạn: 06/06/2023
Số thẻ HDV: 279185833
Loại thẻ: Nội địa
Ngày sinh: 22/10/1992
8
Phạm Minh Tuấn Nam
Số thẻ hội viên: 28153821
Ngày hết hạn: 28/07/2020
Số thẻ HDV: 279175212
Loại thẻ: Nội địa
Ngày sinh: 09/06/1993
9
Phan Vy Lâm Nam
Số thẻ hội viên: 28198182
Ngày hết hạn: 12/07/2019
Số thẻ HDV: 279164487
Loại thẻ: Nội địa
Ngày sinh: 23/11/1993
10
Nguyễn Thị Ngọc Vân Nữ
Số thẻ hội viên: 28155065
Ngày hết hạn: 10/08/2019
Số thẻ HDV: 222130177
Loại thẻ: Nội địa
Ngày sinh: 22/7/1972
11
Trần Thị Kim Xuân Nữ
Số thẻ hội viên: 28110356
Ngày hết hạn: 15/01/2023
Số thẻ HDV: 279185533
Loại thẻ: Nội địa
Ngày sinh: 15/12/1995
12
Lê Thị Mỹ Hạnh Nữ
Số thẻ hội viên: 28145145
Ngày hết hạn: 25/12/2020
Số thẻ HDV: 279175455
Loại thẻ: Nội địa
Ngày sinh: 10/04/1989
13
Nguyễn Thị Hồng Yến Nữ
Số thẻ hội viên: 28163846
Ngày hết hạn: 15/01/2023
Số thẻ HDV: 279185531
Loại thẻ: Nội địa
Ngày sinh: 25/2/1995
14
Lê Thị Hồng Cầm Nữ
Số thẻ hội viên: 28197795
Ngày hết hạn: 14/07/2020
Số thẻ HDV: 279175196
Loại thẻ: Nội địa
Ngày sinh: 02/08/1977
15
Ngô Tuấn Anh Nam
Số thẻ hội viên: 28188462
Ngày hết hạn: 15/01/2023
Số thẻ HDV: 279185532
Loại thẻ: Nội địa
Ngày sinh: 29/06/1995
16