TRA CỨU THÔNG TIN HƯỚNG DẪN VIÊN

Họ và tên
Số thẻ hội viên
Loại thẻ
Ngoại ngữ sử dụng

Tổng số hướng dẫn viên: 16

Nguyễn Long Bình Nam
Số thẻ hội viên: 28448421
Ngày hết hạn: 11/08/2020
Số thẻ HDV: 179142609
Loại thẻ: Quốc tế
Ngoại ngữ: Pháp
Ngày sinh: 14/09/1979
Phân loại thẻ: 0 sao
1
Trần Tiến Dũng Nam
Số thẻ hội viên: 28290165
Ngày hết hạn: 06/07/2019
Số thẻ HDV: 179100670
Loại thẻ: Quốc tế
Ngoại ngữ: Nhật
Ngày sinh: 2/5/1960
Phân loại thẻ: 0 sao
2
Dương Thanh Thúy Nữ
Số thẻ hội viên: 28550936
Ngày hết hạn: 18/11/2019
Số thẻ HDV: 179163300
Loại thẻ: Quốc tế
Ngoại ngữ: Anh
Ngày sinh: 05/01/1983
Phân loại thẻ: 0 sao
3
Thạch Sô Phi Nam
Số thẻ hội viên: 28529679
Ngày hết hạn: 19/08/2019
Số thẻ HDV: 179163194
Loại thẻ: Quốc tế
Ngoại ngữ: Anh
Ngày sinh: 05/02/1983
Phân loại thẻ: 0 sao
4
Nguyễn Thị Linh Phương Nữ
Số thẻ hội viên: 28555852
Ngày hết hạn: 29/1/2023
Số thẻ HDV: 182150164
Loại thẻ: Quốc tế
Ngoại ngữ: Anh
Ngày sinh: 20/7/1985
Phân loại thẻ: 0 sao
5
Nguyễn Đình Tâm Nam
Số thẻ hội viên: 28563025
Ngày hết hạn: 06/05/2024
Số thẻ HDV: 179100155
Loại thẻ: Quốc tế
Ngoại ngữ: Anh
Ngày sinh: 22/10/1983
Phân loại thẻ: 0 sao
6
MAI BÌNH PHƯƠNG Nam
Số thẻ hội viên: 28534742
Ngày hết hạn: 24/09/2023
Số thẻ HDV: 179121753
Loại thẻ: Quốc tế
Ngoại ngữ: Anh
Ngày sinh: 01/06/1968
Phân loại thẻ: 0 sao
7
Phạm Thị Hương Giang Nữ
Số thẻ hội viên: 28571887
Ngày hết hạn: 23/07/2023
Số thẻ HDV: 101153172
Loại thẻ: Quốc tế
Ngoại ngữ: Anh
Ngày sinh: 13/11/1985
Phân loại thẻ: 0 sao
8
Ngô Dũng Cường Nam
Số thẻ hội viên: 28398709
Ngày hết hạn: 27/10/2020
Số thẻ HDV: 133120194
Loại thẻ: Quốc tế
Ngoại ngữ: Hoa
Ngày sinh: 08/10/1966
Phân loại thẻ: 0 sao
9
NGUYỄN VĂN TUẤN Nam
Số thẻ hội viên: 28571286
Ngày hết hạn: 15/06/2019
Số thẻ HDV: 179100523
Loại thẻ: Quốc tế
Ngoại ngữ: Anh
Ngày sinh: 09/09/1975
Phân loại thẻ: 0 sao
10
Tăng Thy Loan Nữ
Số thẻ hội viên: 28543968
Ngày hết hạn: 26/12/2019
Số thẻ HDV: 179 111 278
Loại thẻ: Quốc tế
Ngoại ngữ: Anh
Ngày sinh: 25/06/1988
Phân loại thẻ: 0 sao
11
Dương Đình Trí Nam
Số thẻ hội viên: 28225903
Ngày hết hạn: 27/10/2019
Số thẻ HDV: 179101163
Loại thẻ: Quốc tế
Ngoại ngữ: Nhật
Ngày sinh: 23/09/1964
Phân loại thẻ: 0 sao
12
Nguyễn Quốc Tâm Nam
Số thẻ hội viên: 28482797
Ngày hết hạn: 28/6/2019
Số thẻ HDV: 179100358
Loại thẻ: Quốc tế
Ngoại ngữ: Pháp
Ngày sinh: 20/2/1976
Phân loại thẻ: 0 sao
13
Bùi Thanh Thuỳ Nam
Số thẻ hội viên: 28588389
Ngày hết hạn: 21/07/2019
Số thẻ HDV: 179100307
Loại thẻ: Quốc tế
Ngoại ngữ: Anh
Ngày sinh: 16/12/1977
Phân loại thẻ: 0 sao
14
Đoàn Chuẩn Võ Trường An Nam
Số thẻ hội viên: 28539640
Ngày hết hạn: 28/06/2019
Số thẻ HDV: 179100132
Loại thẻ: Quốc tế
Ngoại ngữ: Anh
Ngày sinh: 15/12/1983
Phân loại thẻ: 0 sao
15
Lê Thị Hồng Tâm Nữ
Số thẻ hội viên: 28576628
Ngày hết hạn: 03/02/2020
Số thẻ HDV: 179111291
Loại thẻ: Quốc tế
Ngoại ngữ: Anh
Ngày sinh: 21/03/1985
Phân loại thẻ: 0 sao
16