TRA CỨU THÔNG TIN HƯỚNG DẪN VIÊN

Họ và tên
Số thẻ hội viên
Loại thẻ
Ngoại ngữ sử dụng

Tổng số hướng dẫn viên: 16

TRẦN VIỆT HÃO Nam
Số thẻ hội viên: 28145548
Ngày hết hạn: 06/01/2025
Số thẻ HDV: 279206679
Loại thẻ: Nội địa
Ngày sinh: 15/06/1995
Phân loại thẻ: 0 sao
1
Lương Quốc Thành Nam
Số thẻ hội viên: 28394231
Ngày hết hạn: 22/05/2020
Số thẻ HDV: 179173519
Loại thẻ: Quốc tế
Ngoại ngữ: Hoa
Ngày sinh: 17/07/1978
Phân loại thẻ: 0 sao
2
LÝ KIM HUỆ Nữ
Số thẻ hội viên: 28345694
Ngày hết hạn: 22/08/2020
Số thẻ HDV: 179173653
Loại thẻ: Quốc tế
Ngoại ngữ: Hoa
Ngày sinh: 07/05/1990
Phân loại thẻ: 0 sao
3
HUỲNH TUẤN NGUYÊN Nam
Số thẻ hội viên: 28396736
Ngày hết hạn: 16/08/2020
Số thẻ HDV: 179173636
Loại thẻ: Quốc tế
Ngoại ngữ: Hoa
Ngày sinh: 09/07/1989
Phân loại thẻ: 0 sao
4
Phạm Công Tài Nam
Số thẻ hội viên: 28158261
Ngày hết hạn: 02/01/2025
Số thẻ HDV: 279196676
Loại thẻ: Nội địa
Ngày sinh: 30/08/1997
Phân loại thẻ: 0 sao
5
VÕ THỊ KIM NGÂN Nữ
Số thẻ hội viên: 28527889
Ngày hết hạn: 12/11/2023
Số thẻ HDV: 179152973
Loại thẻ: Quốc tế
Ngoại ngữ: Anh
Ngày sinh: 20/08/1974
Phân loại thẻ: 0 sao
6
Trương Hữu Nghị Nam
Số thẻ hội viên: 28556590
Ngày hết hạn: 28/02/2023
Số thẻ HDV: 148180206
Loại thẻ: Quốc tế
Ngoại ngữ: Anh
Ngày sinh: 02/03/1983
Phân loại thẻ: 0 sao
7
Hoàng Sĩ Trung Nam
Số thẻ hội viên: 28540783
Ngày hết hạn: 15/08/2024
Số thẻ HDV: 101100734
Loại thẻ: Quốc tế
Ngoại ngữ: Anh
Ngày sinh: 22/09/1972
Phân loại thẻ: 0 sao
8
Oanh Diệu Huyền Nữ
Số thẻ hội viên: 28579807
Ngày hết hạn: 09/01/2023
Số thẻ HDV: 179183845
Loại thẻ: Quốc tế
Ngoại ngữ: Anh
Ngày sinh: 21/10/1989
Phân loại thẻ: 0 sao
9
Nguyễn Bùi Khương Duy Nam
Số thẻ hội viên: 28287411
Ngày hết hạn: 12/10/2023
Số thẻ HDV: 179184238
Loại thẻ: Quốc tế
Ngoại ngữ: Nhật
Ngày sinh: 06/08/1993
Phân loại thẻ: 0 sao
10
Nguyễn Anh Dũng Nam
Số thẻ hội viên: 28229821
Ngày hết hạn: 10/06/2024
Số thẻ HDV: 179101121
Loại thẻ: Quốc tế
Ngoại ngữ: Nhật
Ngày sinh: 05/09/1971
Phân loại thẻ: 0 sao
11
Nguyễn Thị Phi Yến Nữ
Số thẻ hội viên: 28286948
Ngày hết hạn: 08/08/2020
Số thẻ HDV: 179100796
Loại thẻ: Quốc tế
Ngoại ngữ: Nhật
Ngày sinh: 27/06/1982
Phân loại thẻ: 0 sao
12
Phạm Văn Bình Nam
Số thẻ hội viên: 28555641
Ngày hết hạn: 17/05/2024
Số thẻ HDV: 179100824
Loại thẻ: Quốc tế
Ngoại ngữ: Anh
Ngày sinh: 07/12/1971
Phân loại thẻ: 0 sao
13
Lê Thị Ngọc Phụng Nữ
Số thẻ hội viên: 28478008
Ngày hết hạn: 10/06/2024
Số thẻ HDV: 179100528
Loại thẻ: Quốc tế
Ngoại ngữ: Pháp
Ngày sinh: 29/12/1954
Phân loại thẻ: 0 sao
14
Nguyễn Thị Thanh Thu Nữ
Số thẻ hội viên: 28591727
Ngày hết hạn: 06/05/2024
Số thẻ HDV: 179131983
Loại thẻ: Quốc tế
Ngoại ngữ: Anh
Ngày sinh: 27/12/1986
Phân loại thẻ: 0 sao
15
Nguyễn Thị Hoàng Giang Nữ
Số thẻ hội viên: 28290317
Ngày hết hạn: 29/07/2024
Số thẻ HDV: 179100595
Loại thẻ: Quốc tế
Ngoại ngữ: Nhật
Ngày sinh: 15/11/1980
Phân loại thẻ: 0 sao
16