TRA CỨU THÔNG TIN HƯỚNG DẪN VIÊN

Họ và tên
Số thẻ hội viên
Loại thẻ
Ngoại ngữ sử dụng

Tổng số hướng dẫn viên: 16

Phạm Thị Thanh Ngân Nữ
Số thẻ hội viên: 28136867
Ngày hết hạn: 02/01/2025
Số thẻ HDV: 279196674
Loại thẻ: Nội địa
Ngày sinh: 15/03/1999
Phân loại thẻ: 0 sao
1
LÊ QUỐC THÁI Nam
Số thẻ hội viên: 28198370
Ngày hết hạn: 14/01/2025
Số thẻ HDV: 279206720
Loại thẻ: Nội địa
Ngày sinh: 02/06/1997
Phân loại thẻ: 0 sao
2
Nguyễn Thị Nhật Thanh Nữ
Số thẻ hội viên: 28121919
Ngày hết hạn: 04/09/2024
Số thẻ HDV: 279196458
Loại thẻ: Nội địa
Ngày sinh: 18/12/1994
Phân loại thẻ: 0 sao
3
Đỗ Thuỵ Đan Thuý Nữ
Số thẻ hội viên: 28183812
Ngày hết hạn: 06/01/2025
Số thẻ HDV: 279206682
Loại thẻ: Nội địa
Ngày sinh: 06/09/1991
Phân loại thẻ: 0 sao
4
Nguyễn Quốc Đạt Nam
Số thẻ hội viên: 28125583
Ngày hết hạn: 10/01/2025
Số thẻ HDV: 279206706
Loại thẻ: Nội địa
Ngày sinh: 30/06/1994
Phân loại thẻ: 0 sao
5
Nguyễn Trọng Nhân Nam
Số thẻ hội viên: 28190568
Ngày hết hạn: 19/06/2025
Số thẻ HDV: 279206820
Loại thẻ: Nội địa
Ngày sinh: 02/06/1997
Phân loại thẻ: 0 sao
6
Mai Hữu Tiến Nam
Số thẻ hội viên: 28125896
Ngày hết hạn: 17/12/2024
Số thẻ HDV: 279196641
Loại thẻ: Nội địa
Ngày sinh: 13/09/1995
Phân loại thẻ: 0 sao
7
Nguyễn Minh Thắng Nam
Số thẻ hội viên: 28149202
Ngày hết hạn: 15/08/2024
Số thẻ HDV: 279196435
Loại thẻ: Nội địa
Ngày sinh: 24/08/1998
Phân loại thẻ: 0 sao
8
Nguyễn Thị Thúy Ngọc Nữ
Số thẻ hội viên: 28182898
Ngày hết hạn: 13/03/2025
Số thẻ HDV: 279206772
Loại thẻ: Nội địa
Ngày sinh: 08/08/1997
Phân loại thẻ: 0 sao
9
Nhu Vĩnh Hiền Nam
Số thẻ hội viên: 28142262
Ngày hết hạn: 06/01/2025
Số thẻ HDV: 279206689
Loại thẻ: Nội địa
Ngày sinh: 10/11/1997
Phân loại thẻ: 0 sao
10
Nguyễn Trương Mỹ Tiên Nữ
Số thẻ hội viên: 28423386
Ngày hết hạn: 13/02/2025
Số thẻ HDV: 179205003
Loại thẻ: Quốc tế
Ngoại ngữ: Pháp
Ngày sinh: 15/05/1996
Phân loại thẻ: 0 sao
11
LÊ TRƯƠNG CHÍ BẢO Nam
Số thẻ hội viên: 28120298
Ngày hết hạn: 06/01/2025
Số thẻ HDV: 279206681
Loại thẻ: Nội địa
Ngày sinh: 31/10/1996
Phân loại thẻ: 0 sao
12
Đào Quang Huy Nam
Số thẻ hội viên: 28193578
Ngày hết hạn: 01/09/2020
Số thẻ HDV: 279175279
Loại thẻ: Nội địa
Ngày sinh: 21/07/1993
Phân loại thẻ: 0 sao
13
VŨ VĂN BÌNH Nam
Số thẻ hội viên: 28190164
Ngày hết hạn: 18/06/2024
Số thẻ HDV: 279164352
Loại thẻ: Nội địa
Ngày sinh: 09/07/1985
Phân loại thẻ: 0 sao
14
Ngô Huỳnh Nguyễn Bi Nam
Số thẻ hội viên: 28143572
Ngày hết hạn: 10/01/2025
Số thẻ HDV: 279206697
Loại thẻ: Nội địa
Ngày sinh: 17/10/1998
Phân loại thẻ: 0 sao
15
Trần Hoàng Phong Nam
Số thẻ hội viên: 28166916
Ngày hết hạn: 29/04/2025
Số thẻ HDV: 279164776
Loại thẻ: Nội địa
Ngày sinh: 02/06/1994
Phân loại thẻ: 0 sao
16