TRA CỨU THÔNG TIN HƯỚNG DẪN VIÊN

Họ và tên
Số thẻ hội viên
Loại thẻ
Ngoại ngữ sử dụng

Tổng số hướng dẫn viên: 16

Mai Nhật Huyền Nữ
Số thẻ hội viên: 28545107
Ngày hết hạn: 14/06/2024
Số thẻ HDV: 179100712
Loại thẻ: Quốc tế
Ngoại ngữ: Anh
Ngày sinh: 22/04/1986
Phân loại thẻ: 0 sao
1
Nguyễn Văn Toàn Nam
Số thẻ hội viên: 28553846
Ngày hết hạn: 19/04/2024
Số thẻ HDV: 179194476
Loại thẻ: Quốc tế
Ngoại ngữ: Anh
Ngày sinh: 01/01/1989
Phân loại thẻ: 0 sao
2
Sơn Trọng Hiếu Nam
Số thẻ hội viên: 28486240
Ngày hết hạn: 13/10/2019
Số thẻ HDV: 179163241
Loại thẻ: Quốc tế
Ngoại ngữ: Pháp
Ngày sinh: 28/09/1985
Phân loại thẻ: 0 sao
3
PHAN THẾ NHẪN Nam
Số thẻ hội viên: 28394890
Ngày hết hạn: 12/04/2023
Số thẻ HDV: 179152825
Loại thẻ: Quốc tế
Ngoại ngữ: Hoa
Ngày sinh: 14/09/1979
Phân loại thẻ: 0 sao
4
Nguyễn Kiều Thanh Nhân Nam
Số thẻ hội viên: 28125638
Ngày hết hạn: 17/05/2024
Số thẻ HDV: 279196291
Loại thẻ: Nội địa
Ngày sinh: 25/11/1995
Phân loại thẻ: 0 sao
5
Nguyễn Hoàng Sang Nam
Số thẻ hội viên: 28134936
Ngày hết hạn: 16/09/2024
Số thẻ HDV: 279111229
Loại thẻ: Nội địa
Ngày sinh: 09/09/1979
Phân loại thẻ: 0 sao
6
Huỳnh Bích Tâm Nam
Số thẻ hội viên: 28181406
Ngày hết hạn: 19/07/2020
Số thẻ HDV: 279143356
Loại thẻ: Nội địa
Ngày sinh: 16/08/1990
Phân loại thẻ: 0 sao
7
Nguyễn Thị Cẩm Tú Nữ
Số thẻ hội viên: 28119910
Ngày hết hạn: 05/04/2024
Số thẻ HDV: 279196228
Loại thẻ: Nội địa
Ngày sinh: 20/11/1998
Phân loại thẻ: 0 sao
8
LÊ MỸ HƯƠNG Nữ
Số thẻ hội viên: 28617781
Ngày hết hạn: 25/12/2024
Số thẻ HDV: 179173400
Loại thẻ: Quốc tế
Ngoại ngữ: Khác
Ngày sinh: 24/04/1973
Phân loại thẻ: 0 sao
9
Huỳnh Văn Trọng Nam
Số thẻ hội viên: 28165960
Ngày hết hạn: 23/01/2024
Số thẻ HDV: 275190298
Loại thẻ: Nội địa
Ngày sinh: 22/04/1997
Phân loại thẻ: 0 sao
10
TRẦN HỒNG XUÂN TRƯỜNG Nam
Số thẻ hội viên: 28556707
Ngày hết hạn: 18/01/2024
Số thẻ HDV: 179194342
Loại thẻ: Quốc tế
Ngoại ngữ: Anh
Ngày sinh: 20/04/1991
Phân loại thẻ: 0 sao
11
Quách Trần Ngọc Lâm Nam
Số thẻ hội viên: 28118415
Ngày hết hạn: 03/01/2024
Số thẻ HDV: 279196089
Loại thẻ: Nội địa
Ngày sinh: 21/01/1996
Phân loại thẻ: 0 sao
12
Trịnh Tiến Thắng Nam
Số thẻ hội viên: 28580553
Ngày hết hạn: 09/01/2021
Số thẻ HDV: 179183854
Loại thẻ: Quốc tế
Ngoại ngữ: Anh
Ngày sinh: 30/05/1991
Phân loại thẻ: 0 sao
13
LÂM THỊ KIỀU VÂN Nữ
Số thẻ hội viên: 28138374
Ngày hết hạn: 25/02/2024
Số thẻ HDV: 279196141
Loại thẻ: Nội địa
Ngày sinh: 28/12/1996
Phân loại thẻ: 0 sao
14
Đinh Xuân Hoàng Nam
Số thẻ hội viên: 28186242
Ngày hết hạn: 30/1/2024
Số thẻ HDV: 279196116
Loại thẻ: Nội địa
Ngày sinh: 10/08/1996
Phân loại thẻ: 0 sao
15
Hồ Phú Hoan Nam
Số thẻ hội viên: 28513061
Ngày hết hạn: 17/01/2024
Số thẻ HDV: 158190130
Loại thẻ: Quốc tế
Ngoại ngữ: Anh
Ngày sinh: 10/09/1991
Phân loại thẻ: 0 sao
16