TRA CỨU THÔNG TIN HƯỚNG DẪN VIÊN

Họ và tên
Số thẻ hội viên
Loại thẻ
Ngoại ngữ sử dụng

Tổng số hướng dẫn viên: 16

Nguyễn Hiển Đạt Nam
Số thẻ hội viên: 28599639
Ngày hết hạn: 05/04/2020
Số thẻ HDV: 179173454
Loại thẻ: Quốc tế
Ngoại ngữ: Anh
Ngày sinh: 12/04/1980
Phân loại thẻ: 0 sao
1
PHẠM THẾ ANH Nam
Số thẻ hội viên: 28136526
Ngày hết hạn: 06/08/2024
Số thẻ HDV: 275190321
Loại thẻ: Nội địa
Ngày sinh: 01/01/1984
Phân loại thẻ: 0 sao
2
Đặng Quốc Dũng Nam
Số thẻ hội viên: 28588891
Ngày hết hạn: 16/09/2024
Số thẻ HDV: 179132172
Loại thẻ: Quốc tế
Ngoại ngữ: Anh
Ngày sinh: 05/04/1986
Phân loại thẻ: 0 sao
3
Hoàng Thái Bình Nam
Số thẻ hội viên: 28169143
Ngày hết hạn: 17/02/2020
Số thẻ HDV: 279174869
Loại thẻ: Nội địa
Ngày sinh: 30/01/1983
Phân loại thẻ: 0 sao
4
TRẦN NAM ANH Nam
Số thẻ hội viên: 28129315
Ngày hết hạn: 16/07/2023
Số thẻ HDV: 279185895
Loại thẻ: Nội địa
Ngày sinh: 26/06/1995
Phân loại thẻ: 0 sao
5
LÊ ÚT ÂN Nam
Số thẻ hội viên: 28130032
Ngày hết hạn: 18/12/2020
Số thẻ HDV: 279175432
Loại thẻ: Nội địa
Ngày sinh: 09/06/1987
Phân loại thẻ: 0 sao
6
Nguyễn Đức Anh Nam
Số thẻ hội viên: 28586443
Ngày hết hạn: 4/10/2024
Số thẻ HDV: 179132256
Loại thẻ: Quốc tế
Ngoại ngữ: Anh
Ngày sinh: 20/12/1989
Phân loại thẻ: 0 sao
7
Nguyễn Anh Dũng Nam
Số thẻ hội viên: 28573265
Ngày hết hạn: 04/09/2024
Số thẻ HDV: 179100181
Loại thẻ: Quốc tế
Ngoại ngữ: Anh
Ngày sinh: 10/02/1978
Phân loại thẻ: 0 sao
8
Lý Hồng Quang Nam
Số thẻ hội viên: 28321139
Ngày hết hạn: 22/10/2024
Số thẻ HDV: 179194766
Loại thẻ: Quốc tế
Ngoại ngữ: Hoa
Ngày sinh: 14/08/1992
Phân loại thẻ: 0 sao
9
TRẦN NGỌC THANH Nam
Số thẻ hội viên: 28521125
Ngày hết hạn: 12/11/2023
Số thẻ HDV: 179132012
Loại thẻ: Quốc tế
Ngoại ngữ: Anh
Ngày sinh: 20/01/1989
Phân loại thẻ: 0 sao
10
Phan Kim Khánh Duy Nam
Số thẻ hội viên: 28683590
Ngày hết hạn: 24/07/2024
Số thẻ HDV: 179132190
Loại thẻ: Quốc tế
Ngoại ngữ: Khác
Ngày sinh: 22/03/1983
Phân loại thẻ: 0 sao
11
Trần Huệ Hoa Nữ
Số thẻ hội viên: 28354777
Ngày hết hạn: 24/04/2020
Số thẻ HDV: 148110520
Loại thẻ: Quốc tế
Ngoại ngữ: Hoa
Ngày sinh: 20/05/1965
Phân loại thẻ: 0 sao
12
La Huệ Trân Nữ
Số thẻ hội viên: 28397744
Ngày hết hạn: 16/01/2023
Số thẻ HDV: 179121670
Loại thẻ: Quốc tế
Ngoại ngữ: Hoa
Ngày sinh: 30/6/1976
Phân loại thẻ: 0 sao
13
TRẦN THỊ HỒNG PHÚC Nữ
Số thẻ hội viên: 28155027
Ngày hết hạn: 02/11/2023
Số thẻ HDV: 279186030
Loại thẻ: Nội địa
Ngày sinh: 03/02/2000
Phân loại thẻ: 0 sao
14
HỨA VŨ VINH Nam
Số thẻ hội viên: 28623340
Ngày hết hạn: 28/04/2020
Số thẻ HDV: 179111387
Loại thẻ: Quốc tế
Ngoại ngữ: Khác
Ngày sinh: 24/03/1981
Phân loại thẻ: 0 sao
15
Lâm Phước Lộc Nam
Số thẻ hội viên: 28520606
Ngày hết hạn: 29/07/2024
Số thẻ HDV: 179194593
Loại thẻ: Quốc tế
Ngoại ngữ: Anh
Ngày sinh: 31/10/1996
Phân loại thẻ: 0 sao
16