TRA CỨU THÔNG TIN HƯỚNG DẪN VIÊN

Họ và tên
Số thẻ hội viên
Loại thẻ
Ngoại ngữ sử dụng

Tổng số hướng dẫn viên: 16

Trần Thị Như Anh Nữ
Số thẻ hội viên: 28199822
Ngày hết hạn: 21/9/2023
Số thẻ HDV: 279153855
Loại thẻ: Nội địa
Ngày sinh: 14/01/1992
1
ĐẶNG THÀNH DANH Nam
Số thẻ hội viên: 28134868
Ngày hết hạn: 22/05/2020
Số thẻ HDV: 279175091
Loại thẻ: Nội địa
Ngày sinh: 21/07/1981
2
Chung Thị Thanh Hiền Nữ
Số thẻ hội viên: 28541386
Ngày hết hạn: 17/09/2023
Số thẻ HDV: 279185971
Loại thẻ: Nội địa
Ngoại ngữ: Anh
Ngày sinh: 02/06/1992
3
NGUYỄN THÙY TRANG Nữ
Số thẻ hội viên: 28560342
Ngày hết hạn: 10/04/2020
Số thẻ HDV: 179173458
Loại thẻ: Quốc tế
Ngoại ngữ: Anh
Ngày sinh: 26/03/1982
4
Võ Lê Hồng Lam Nữ
Số thẻ hội viên: 28117630
Ngày hết hạn: 29/03/2020
Số thẻ HDV: 294170121
Loại thẻ: Nội địa
Ngày sinh: 12/08/1995
5
Đỗ Thị Ý Vi Nữ
Số thẻ hội viên: 28541434
Ngày hết hạn: 08/08/2020
Số thẻ HDV: 179142572
Loại thẻ: Quốc tế
Ngoại ngữ: Anh
Ngày sinh: 13/06/1991
6
LƯU QUỐC TUẤN Nam
Số thẻ hội viên: 28530350
Ngày hết hạn: 15/07/2019
Số thẻ HDV: 179100420
Loại thẻ: Quốc tế
Ngoại ngữ: Anh
Ngày sinh: 18/03/1970
7
Bùi Thanh Hoàng Nam
Số thẻ hội viên: 28169357
Ngày hết hạn: 26/12/2019
Số thẻ HDV: 279164798
Loại thẻ: Nội địa
Ngày sinh: 04/01/1995
8
Trần Thị Kiều Phương Nữ
Số thẻ hội viên: 28365304
Ngày hết hạn: 20/03/2020
Số thẻ HDV: 179142507
Loại thẻ: Quốc tế
Ngoại ngữ: Hoa
Ngày sinh: 17/04/1975
9
Tăng Hải Hoàng Hiệp Nam
Số thẻ hội viên: 28514510
Ngày hết hạn: 02/11/2018
Số thẻ HDV: 279122083
Loại thẻ: Nội địa
Ngoại ngữ: Anh
Ngày sinh: 04/03/1989
10
Phan Thị Ái Loan Nữ
Số thẻ hội viên: 28123465
Ngày hết hạn: 11/05/2020
Số thẻ HDV: 279175051
Loại thẻ: Nội địa
Ngày sinh: 28/03/1991
11
PHAN THỊ BÍCH LIỄU Nữ
Số thẻ hội viên: 28519371
Ngày hết hạn: 09/06/2020
Số thẻ HDV: 279175132
Loại thẻ: Nội địa
Ngoại ngữ: Anh
Ngày sinh: 01/10/1994
12
TRẦN VĨNH THẠNH Nam
Số thẻ hội viên: 28560615
Ngày hết hạn: 20/03/2020
Số thẻ HDV: 179111364
Loại thẻ: Quốc tế
Ngoại ngữ: Anh
Ngày sinh: 12/07/1983
13
Hoàng Vĩnh Hào Nam
Số thẻ hội viên: 28368479
Ngày hết hạn: 10/04/2020
Số thẻ HDV: 179142481
Loại thẻ: Quốc tế
Ngoại ngữ: Hoa
Ngày sinh: 30/03/1982
14
Trần Thị Thanh Tuyền Nữ
Số thẻ hội viên: 28188414
Ngày hết hạn: 06/04/2023
Số thẻ HDV: 279185703
Loại thẻ: Nội địa
Ngày sinh: 29/07/1988
15
Đoàn Thị Huỳnh Hạnh Nữ
Số thẻ hội viên: 28181887
Ngày hết hạn: 30/11/2020
Số thẻ HDV: 279175406
Loại thẻ: Nội địa
Ngày sinh: 17/05/1989
16