TRA CỨU THÔNG TIN HƯỚNG DẪN VIÊN

Họ và tên
Số thẻ hội viên
Loại thẻ
Ngoại ngữ sử dụng

Tổng số hướng dẫn viên: 16

Trần Văn Bé Nam
Số thẻ hội viên: 28674824
Ngày hết hạn: 27/4/2023
Số thẻ HDV: 148180382
Loại thẻ: Quốc tế
Ngoại ngữ: Khác
Ngày sinh: 15/12/1966
Phân loại thẻ: 0 sao
1
Võ Đăng Trường Sơn Nam
Số thẻ hội viên: 28514118
Ngày hết hạn: 30/7/2023
Số thẻ HDV: 179184146
Loại thẻ: Quốc tế
Ngoại ngữ: Anh
Ngày sinh: 11/01/1985
Phân loại thẻ: 0 sao
2
ĐỖ VĂN LỰC Nam
Số thẻ hội viên: 28432378
Ngày hết hạn: 20/06/2024
Số thẻ HDV: 179100126
Loại thẻ: Quốc tế
Ngoại ngữ: Pháp
Ngày sinh: 01/02/1974
Phân loại thẻ: 0 sao
3
Võ Phan Công Nam
Số thẻ hội viên: 28551187
Ngày hết hạn: 10/03/2020
Số thẻ HDV: 179142438
Loại thẻ: Quốc tế
Ngoại ngữ: Anh
Ngày sinh: 02/06/1984
Phân loại thẻ: 0 sao
4
Nguyễn Văn Lanh Nam
Số thẻ hội viên: 28148281
Ngày hết hạn: 19/04/2024
Số thẻ HDV: 279196249
Loại thẻ: Nội địa
Ngày sinh: 20/01/1996
Phân loại thẻ: 0 sao
5
Huỳnh Quốc Huy Nam
Số thẻ hội viên: 28121395
Ngày hết hạn: 02/02/2023
Số thẻ HDV: 279185606
Loại thẻ: Nội địa
Ngày sinh: 12/7/1991
Phân loại thẻ: 0 sao
6
Nguyễn Văn Dũng Nam
Số thẻ hội viên: 28532721
Ngày hết hạn: 05/10/2019
Số thẻ HDV: 179132230
Loại thẻ: Quốc tế
Ngoại ngữ: Anh
Ngày sinh: 11/06/1990
Phân loại thẻ: 0 sao
7
NGUYỄN PHÚC HẬU Nam
Số thẻ hội viên: 28538373
Ngày hết hạn: 08/10/2023
Số thẻ HDV: 179184226
Loại thẻ: Quốc tế
Ngoại ngữ: Anh
Ngày sinh: 15-07-1989
Phân loại thẻ: 0 sao
8
Mai Nhật Huyền Nữ
Số thẻ hội viên: 28545107
Ngày hết hạn: 14/06/2024
Số thẻ HDV: 179100712
Loại thẻ: Quốc tế
Ngoại ngữ: Anh
Ngày sinh: 22/04/1986
Phân loại thẻ: 0 sao
9
Sơn Trọng Hiếu Nam
Số thẻ hội viên: 28486240
Ngày hết hạn: 13/10/2019
Số thẻ HDV: 179163241
Loại thẻ: Quốc tế
Ngoại ngữ: Pháp
Ngày sinh: 28/09/1985
Phân loại thẻ: 0 sao
10
PHAN THẾ NHẪN Nam
Số thẻ hội viên: 28394890
Ngày hết hạn: 12/04/2023
Số thẻ HDV: 179152825
Loại thẻ: Quốc tế
Ngoại ngữ: Hoa
Ngày sinh: 14/09/1979
Phân loại thẻ: 0 sao
11
Nguyễn Kiều Thanh Nhân Nam
Số thẻ hội viên: 28125638
Ngày hết hạn: 17/05/2024
Số thẻ HDV: 279196291
Loại thẻ: Nội địa
Ngày sinh: 25/11/1995
Phân loại thẻ: 0 sao
12
Nguyễn Hoàng Sang Nam
Số thẻ hội viên: 28134936
Ngày hết hạn: 09/09/2019
Số thẻ HDV: 279111229
Loại thẻ: Nội địa
Ngày sinh: 09/09/1979
Phân loại thẻ: 0 sao
13
Huỳnh Bích Tâm Nam
Số thẻ hội viên: 28181406
Ngày hết hạn: 19/07/2020
Số thẻ HDV: 279143356
Loại thẻ: Nội địa
Ngày sinh: 16/08/1990
Phân loại thẻ: 0 sao
14
Nguyễn Thị Cẩm Tú Nữ
Số thẻ hội viên: 28119910
Ngày hết hạn: 05/04/2024
Số thẻ HDV: 279196228
Loại thẻ: Nội địa
Ngày sinh: 20/11/1998
Phân loại thẻ: 0 sao
15
LÊ MỸ HƯƠNG Nữ
Số thẻ hội viên: 28617781
Ngày hết hạn: 17/02/2020
Số thẻ HDV: 179173400
Loại thẻ: Quốc tế
Ngoại ngữ: Khác
Ngày sinh: 24/04/1973
Phân loại thẻ: 0 sao
16