TRA CỨU THÔNG TIN HƯỚNG DẪN VIÊN

Họ và tên
Số thẻ hội viên
Loại thẻ
Ngoại ngữ sử dụng

Tổng số hướng dẫn viên: 16

Phạm Quang Huy Nam
Số thẻ hội viên: 28529769
Ngày hết hạn: 12/10/2025
Số thẻ HDV: 179205366
Loại thẻ: Quốc tế
Ngoại ngữ: Anh
Ngày sinh: 18/03/1986
Phân loại thẻ: 0 sao
1
Bùi Minh Lợi Nam
Số thẻ hội viên: 28188627
Ngày hết hạn: 30/01/2026
Số thẻ HDV: 279217068
Loại thẻ: Nội địa
Ngày sinh: 23/07/1993
Phân loại thẻ: 0 sao
2
Lê Thanh Quang Nam
Số thẻ hội viên: 28119862
Ngày hết hạn: 25/01/2026
Số thẻ HDV: 279217058
Loại thẻ: Nội địa
Ngày sinh: 16/02/1999
Phân loại thẻ: 0 sao
3
Quan Vân Ý Nữ
Số thẻ hội viên: 28522078
Ngày hết hạn: 04/03/2024
Số thẻ HDV: 179194403
Loại thẻ: Quốc tế
Ngoại ngữ: Anh
Ngày sinh: 07/09/1991
Phân loại thẻ: 0 sao
4
Nguyễn Duy Nhân Nam
Số thẻ hội viên: 28171004
Ngày hết hạn: 16/09/2025
Số thẻ HDV: 279206918
Loại thẻ: Nội địa
Ngày sinh: 02/05/1989
Phân loại thẻ: 0 sao
5
Đinh Thị Thanh Mai Nữ
Số thẻ hội viên: 28588330
Ngày hết hạn: 12/09/2024
Số thẻ HDV: 179100779
Loại thẻ: Quốc tế
Ngoại ngữ: Anh
Ngày sinh: 24/03/1986
Phân loại thẻ: 0 sao
6
Nguyễn Thanh Vân Nam
Số thẻ hội viên: 28137660
Ngày hết hạn: 12/02/2023
Số thẻ HDV: 293180000
Loại thẻ: Nội địa
Ngày sinh: 27/12/1960
Phân loại thẻ: 0 sao
7
Nguyễn Thị Thuý Kiều Nữ
Số thẻ hội viên: 28142141
Ngày hết hạn: 23/12/2025
Số thẻ HDV: 287200251
Loại thẻ: Nội địa
Ngày sinh: 29/06/1997
Phân loại thẻ: 0 sao
8
Huỳnh Minh Sang Nam
Số thẻ hội viên: 28154592
Ngày hết hạn: 10/07/2025
Số thẻ HDV: 282200470
Loại thẻ: Nội địa
Ngày sinh: 19/03/1987
Phân loại thẻ: 0 sao
9
Võ Quốc Hảo Nam
Số thẻ hội viên: 28171019
Ngày hết hạn: 18/11/2025
Số thẻ HDV: 279206967
Loại thẻ: Nội địa
Ngày sinh: 13/10/1997
Phân loại thẻ: 0 sao
10
Liêu Minh Tấn Nam
Số thẻ hội viên: 28360894
Ngày hết hạn: 30/10/2023
Số thẻ HDV: 191180005
Loại thẻ: Quốc tế
Ngoại ngữ: Hoa
Ngày sinh: 02/11/1969
Phân loại thẻ: 0 sao
11
ĐẶNG THỊ HÒA HIỆP Nữ
Số thẻ hội viên: 28538280
Ngày hết hạn: 09/02/2023
Số thẻ HDV: 179152749
Loại thẻ: Quốc tế
Ngoại ngữ: Anh
Ngày sinh: 30/12/1980
Phân loại thẻ: 0 sao
12
Lâm Thị Mỹ Dung Nữ
Số thẻ hội viên: 28568459
Ngày hết hạn: 11/10/2020
Số thẻ HDV: 179173726
Loại thẻ: Quốc tế
Ngoại ngữ: Anh
Ngày sinh: 09/09/1993
Phân loại thẻ: 0 sao
13
Vũ Xuân Diễn Nam
Số thẻ hội viên: 28138409
Ngày hết hạn: 09/04/2023
Số thẻ HDV: 279185723
Loại thẻ: Nội địa
Ngày sinh: 15/05/1993
Phân loại thẻ: 0 sao
14
Lý Vinh Kiên Nam
Số thẻ hội viên: 28526932
Ngày hết hạn: 21/06/2024
Số thẻ HDV: 179173372
Loại thẻ: Quốc tế
Ngoại ngữ: Anh
Ngày sinh: 07/08/1982
Phân loại thẻ: 0 sao
15
Lê Thị Hoàng Thảo Nữ
Số thẻ hội viên: 28489142
Ngày hết hạn: 16/04/2023
Số thẻ HDV: 179184024
Loại thẻ: Quốc tế
Ngoại ngữ: Pháp
Ngày sinh: 24/07/1980
Phân loại thẻ: 0 sao
16