TRA CỨU THÔNG TIN HƯỚNG DẪN VIÊN

Họ và tên
Số thẻ hội viên
Loại thẻ
Ngoại ngữ sử dụng

Tổng số hướng dẫn viên: 16

Trương Kinh Bang Nam
Số thẻ hội viên: 28165506
Ngày hết hạn: 12/09/2024
Số thẻ HDV: 279164584
Loại thẻ: Nội địa
Ngày sinh: 07/07/1995
Phân loại thẻ: 0 sao
1
Phương Mưa Nữ
Số thẻ hội viên: 28274782
Ngày hết hạn: 11/12/2024
Số thẻ HDV: 179100856
Loại thẻ: Quốc tế
Ngoại ngữ: Nhật
Ngày sinh: 14/02/1976
Phân loại thẻ: 0 sao
2
Phùng Thị Thanh Phương Nữ
Số thẻ hội viên: 28613992
Ngày hết hạn: 19/06/2023
Số thẻ HDV: 179121768
Loại thẻ: Quốc tế
Ngoại ngữ: Khác
Ngày sinh: 23/10/1983
Phân loại thẻ: 0 sao
3
Nguyễn Thái Hậu Nam
Số thẻ hội viên: 28576766
Ngày hết hạn: 27/06/2024
Số thẻ HDV: 179100502
Loại thẻ: Quốc tế
Ngoại ngữ: Anh
Ngày sinh: 17/03/1966
Phân loại thẻ: 0 sao
4
Huỳnh Trí Phương Nam
Số thẻ hội viên: 28577545
Ngày hết hạn: 31/07/2024
Số thẻ HDV: 146130699
Loại thẻ: Quốc tế
Ngoại ngữ: Anh
Ngày sinh: 12/11/1968
Phân loại thẻ: 0 sao
5
Đặng Thị Kiều Oanh Nữ
Số thẻ hội viên: 28294126
Ngày hết hạn: 19/12/2023
Số thẻ HDV: 179152974
Loại thẻ: Quốc tế
Ngoại ngữ: Nhật
Ngày sinh: 01/04/1967
Phân loại thẻ: 0 sao
6
Bùi Ngọc Chiến Nam
Số thẻ hội viên: 28522687
Ngày hết hạn: 29/07/2024
Số thẻ HDV: 179100417
Loại thẻ: Quốc tế
Ngoại ngữ: Anh
Ngày sinh: 27/12/1979
Phân loại thẻ: 0 sao
7
Nguyễn Trần Quốc An Nam
Số thẻ hội viên: 28580256
Ngày hết hạn: 08/11/2025
Số thẻ HDV: 179205404
Loại thẻ: Quốc tế
Ngoại ngữ: Anh
Ngày sinh: 20/07/1997
Phân loại thẻ: 0 sao
8
Trịnh Thanh Trà Nam
Số thẻ hội viên: 28116956
Ngày hết hạn: 14/09/2025
Số thẻ HDV: 279206908
Loại thẻ: Nội địa
Ngày sinh: 27/04/1991
Phân loại thẻ: 0 sao
9
Nguyễn Hoàng Long Nam
Số thẻ hội viên: 28568823
Ngày hết hạn: 16/07/2025
Số thẻ HDV: 179205212
Loại thẻ: Quốc tế
Ngoại ngữ: Anh
Ngày sinh: 10/12/1997
Phân loại thẻ: 0 sao
10
Huỳnh Đăng Khoa Nam
Số thẻ hội viên: 28161875
Ngày hết hạn: 16/9/2025
Số thẻ HDV: 279206914
Loại thẻ: Nội địa
Ngày sinh: 17/05/1999
Phân loại thẻ: 0 sao
11
Nguyễn Bình Minh Nam
Số thẻ hội viên: 28152606
Ngày hết hạn: 10/04/2026
Số thẻ HDV: 279217092
Loại thẻ: Nội địa
Ngày sinh: 15/11/2000
Phân loại thẻ: 0 sao
12
Lê Trọng Nguyễn Nam
Số thẻ hội viên: 28523588
Ngày hết hạn: 15/05/2023
Số thẻ HDV: 179152828
Loại thẻ: Quốc tế
Ngoại ngữ: Anh
Ngày sinh: 19/09/1988
Phân loại thẻ: 0 sao
13
Đoàn Thị Yến Linh Nữ
Số thẻ hội viên: 28137976
Ngày hết hạn: 20/09/2024
Số thẻ HDV: 279164342
Loại thẻ: Nội địa
Ngày sinh: 20/11/1991
Phân loại thẻ: 0 sao
14
Nguyễn Yến Nhi Nữ
Số thẻ hội viên: 28514758
Ngày hết hạn: 29/01/2023
Số thẻ HDV: 179183915
Loại thẻ: Quốc tế
Ngoại ngữ: Anh
Ngày sinh: 27/10/1990
Phân loại thẻ: 0 sao
15
Hồ Kim Thảo Nữ
Số thẻ hội viên: 28292025
Ngày hết hạn: 28/6/2023
Số thẻ HDV: 187120106
Loại thẻ: Quốc tế
Ngoại ngữ: Nhật
Ngày sinh: 26/11/1974
Phân loại thẻ: 0 sao
16